Eseménynaptár

Hétköznap 9-17 óra között, valamint rendezvények idején.
Telefon: 299-8050

Várjuk a támogatásokat

Rendelkezzen adójának 1%-áról!
Kattintson ide!
Bankszámlaszám:
10300002-20210799-00003285
(Szövetség a Nemzetért Alapítvány)


ÖltögetőÖltögető

Gyepü - A nemzeti könyvek boltja webáruház


Hazai Gondolat - Az első nemzeti könyves blog


Főoldal

Vendégkönyv
Új bejegyzés a vendégkönyvbe

Név: E-mail cím (opcionális)
Üzenet:
Írja be SZÁMJEGYEKKEL: negyvenkilenc

Bejegyzések
Barabás Géza | 2017-12-04 15:36:23
Tisztelt Polgárok Háza!
Nagy öröm volt jelen lenni önöknél, november 10-én, úgy is mint a Homoródkarácsonyfalviak előadásának nézője, fotósa és úgyis mint a fotókiállítás anyagának egyik alkotója.Ezúttal is szeretném megköszönni, hogy felfigyeltek szülőföldem eme szépségeire és hogy a fotóimat olyan csodálatos módon, sok munkával tudták tálalni abban a lenyűgöző kiállítási termükbe!

Berkes Julianna | 2016-07-11 17:24:45
Tisztelt Vezetőség!
Berkes Andrásné 96 éves édesanyám nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy rokonainktól elküldték neki, a Polgárok Házáról megjelent könyvet.Nagy örömet szereztek vele. Isten áldása legyen munkájukon! Magánéletük pedig legyen szerencsés, boldog!
Nagyra becsült tisztelettel Berkes Julianna

Polgárok Háza | 2016-05-10 11:15:14
Tisztelt Hölgyem! A váci mandulás kiflit a váci Floch Cukrászat készítette, http://flochcukraszat.hu/.

Üdvözlettel:
Polgárok Háza Kulturális Programiroda

Török Mária | 2016-04-27 10:29:14
A pénteki rendezvény után a váciak megvendégeltek bennünket, s hoztak egy váci kifli nevű süteményt, ami fantasztikusan finom volt. Ennek a receptjét szeretném megszerezni.

Polgárok Háza | 2016-04-21 13:15:41
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Hírlevelünkre regisztrálni a polgarokhaza[kukac]polgarokhaza.hu e-mailcímünkre küldött levélben lehet.

Üdvözlettel:
Polgárok Háza Kulturális Programiroda

Horváth Istvánné | 2016-02-04 18:31:21
szeretnék feliratkozni a hírlevelükre,de nem találom rá a lehetőséget.


Tisztelettel
Horváth Istvánné

dr.Soós László | 2016-01-20 09:16:31
Szeretnék felíratkozni hírlevelükre, szeretnék időben tájékozódni sorrakerülő programjaikról.

Tisztelettel
dr.Soós László

Kiss Ernőné | 2014-08-22 09:46:37
Tisztelt Ház!
Szeretnék regisztráltatni a 2014 augusztus 26-án tartandó megnyítójukra
Tisztelettel Kiss Ernőné

vivus | 2014-05-16 22:19:53
De rég jártam itt! Meg ott is.

a | 2014-03-23 17:35:23
zsámó

Molnár Károly | 2014-03-06 16:34:33
A Búzavirág muzsikusaként voltam a Polgárok Házának a vendége. Nagy szeretettel fogadtak és végtelenül kedvesek voltak. Kívánom, hogy Isten áldásából még sok-sok vendéget fogadhassanak. Megtiszteltetés volt színpadra lépni ilyen csodálatos házigazdák vendégeként. Tiszta szívemből köszönöm

Szabó János | 2014-01-17 15:19:10
Várasfenesi kötődésű lévén, és mivel több mint 50 éve nem jártam arrafelé,feltétlenül elmegyek a 31.-i kiállításra.Lehet,hogy sikerül szüleimről,nagyszüleimről egyszer információkat kapni.

Paskayné M. Varga Ida Ágnes | 2013-11-05 19:03:40
Tisztelt Polgárok Háza!

Áldozatos küldetésükhöz minden jót kívánok a továbbiakra.
Más lehetőséget nem találtam, emailválasz nem kaptam, így ezúton szeretnék leiratkozni a Hírlevelekről.
Férjem hosszú, kegyetlen szenvedéseket viselve megtért teremtőjéhez.
Embert próbáló időszakot élek meg. Az érzelmi terhek mellett rám zúdultak a hivatalos dolgok, az anyagi terhek, hitelek. Ezzel kell megbirkóznom, ha egyáltalán képes leszek!!! Még nem tudom.
Tehát a legjobbakat kívánom önöknek, de kérem, hogy Hírlevelet NE küldjenek!
Megértésüket köszönöm: Paskayné M. Varga Ida Ágnes

Polgárok Háza Kulturális Programiroda | 2013-09-16 14:12:56
Tisztelt Főtanácsos Úr!

Az adományozók névsora nincs fenn az interneten, csak a Polgárok Házában tekinthető meg.

Üdvözlettel:
Polgárok Háza Kulturális Programiroda

Csákabonyi György ny.főtanácsos | 2013-06-05 11:13:58
Tisztelt Cím !

Kérem, sziveskedjenek közölni, hogy az interneten megtekinthető-e a ház berendezésével, épitésével kapcsolatos a d o m á n y o z ó k n é v s o r a , - amely tablókon a Házban kiállitásra került ?

Csákabonyi György
ny. főtanácsos

Kardos Ágnes | 2013-02-03 09:05:44
Ismét nagyszerű élményben volt része annak, aki tegnap ott volt a Palóc Farsangi Sokadalmon!
Köszönjük!

Kardos Ágnes | 2013-01-22 20:50:34
A Polgárok Háza Kulturális Programiroda minden munkatársának szeretném
megköszönni az újévi koncertet!
A szívem megtelt szeretettel a koncert alatt! Nagyon örülök, hogy részese
lehettem ennek a gyönyörűségnek!

Szili Károly | 2012-11-24 10:57:31
A jővőben interneten szeretném megkapni a havi programokat mint irták ezzel is posta költséget spórolnának. (Szili K.)

Szili Károly | 2012-11-23 14:34:25
MILLENNIUMI ADVENT

I. Tétel
Ébredj ember mély álmodból…
Közelít már üdvösséged …

Érezzük át a rendkívüliségét ennek az ezredvégi Adventnek, amelynek hangulata, lelkülete ki kellene, hogy terjedjen minden keresztény magyar emberre, mivel ez egyúttal a Magyar Millennium Adventje is. Ez bizonyos fajta számvetés lelkületét is meghatározza.
Tíz év elteltével még mindig tart a kábulat, nehezen tisztulnak a bolsevik szónoklatoktól kábult agyak. A Millenniumi Advent a legmegfelelőbb alkalom az agyak, a szívek megtisztulásához; a lelkekben a fények felgyújtásához az elmék megvilágosodása végett. Az adventi gyertyák fénye segítséget adhat a szívek, a lelkek megnyitásához, kitárulkozásához az örök emberi értékek befogadása céljából.
A szelídség, az alázatosság erénye az igazságra való törekvést erősítse a lelkekben a szeretet jegyében. Szelíd és alázatos szívű Jézus alakítsd a szíveket a te szíved szerint.
Az ember saját erejéből nem viszi semmire, Isten kegyelmében kell bíznunk.
Csak a megtisztult szívű és megújult lelkületű ember képes azonosulni a keresztény magyar évezred igaz értékeket adó és igaz értéket kitermelni tudó valóságával.
Ha ez megtörténik, akkor bizakodón várhatjuk: közelít már üdvösségünk, eltörlik majd minden vétkünk. De a legnagyobb vétek, amikor nem akarjuk a lelki megtisztulást, amikor nem kívánunk a bolsevik métely bódulatából kigyógyulni.
Magyar millenniumunk Adventi alázatú gyertya gyújtásai adjanak adakozón rendíthetetlen reményt minden magyarnak.

II. Tétel
Harmatozzatok égi magasok…
(Téged Várunk epedve….)

Az égi magasok így Advent időszakában bizonyára már havasak, de legalább is harmatosak, zúzmarásak. Minden magyar ember számára könnyű képzettársítás a havas magasok, a Kárpátok havas csúcsai. Az égi magasokba akár a Kárpátok csúcsain keresztül juthat el lelkünk. Ezen csúcsok lelki birtoklása nem szűnhet meg, nem, nem soha. (A Millennium évében volt a gyászos Trianon 80. évfordulója.)
Nagyon kívánatos lenne, hogy most a Millenniumi Adventben lelkünk gyakorta kiülne a Fogarasi, a Gyergyói, a Radnai havasok csúcsaira, no meg a Lomnici csúcsra, ahol halandó lélekként Téged várhatnánk epedve Urunk. Mert bizony az emberek ott tévelygenek, hol Te égi fényed útján nem vezérled őket.
Még nagyon sok magyar a sötétben – a nyolcvan éve ránk zúdult ordas eszmék sötét birodalma által fogva tartva – tévelyeg, imbolyog bolsevik-mételyes bódulatában.
Félnek az égi fénnyel való találkozástól, pedig először a léleknek kell megtisztulnia, meggyógyulnia, és ezt csak magányosan , önmagunk Adventi erdejében botorkálva, az égi magasokba emelkedve végezhetjük el. Az elme tisztulása lassúbb folyamat, tehát az a jó, ha máris nekilátunk, most a Millennium Adventjén. Tőlünk, magunktól is nagymértékben függ, nem kényszerülünk-e negyvenévi pusztai bolyongásra.
Tehát üldögéljünk bátran néha-néha egy kis ideig az égi magasokon, a Kárpátok hófedte csúcsainak szikrázó nyugalmában. Ez meghozza a lelki gyógyulást mindenkinek a szükséges mértékben. Az elme fényesedése, megvilágosodása már megy majd magától Isten kegyelmével.

III. Tétel
Ó fényességes szép hajnal…
(A Napba öltözött Asszony…)
Ó huszonegyedik századi Adventek! A fényességes szép letéteményesei, ébresszétek végre rá az embereket az Isten-arcú mivoltukra, és az ebből fakadó felelősségükre. A második évezred utolsó Adventje szolgálja a felkészülést; a számvetés mellett a mély álomból való bizakodó ébredést, a Napba öltözést. Akkor eltöröltetik majd minden vétkünk, az éppen élő három-négy nemzedék Istennel szembeni és egymás elleni vétke. Ne görgessük tovább magunk előtt, ne hagyjuk örökül utódainkra minduntalan a múltbeli és elkövetkező bűneinket. Fohászkodjunk, imádkozzunk az Isten-Anyához. A Napba öltözött Isten Anya segít, a csíksomlyói Mária megsegít. Az évezred utolsó fényességes szép Csíksomlyói Búcsújának kegyelemmel-teli érája szétáradt a Kárpát medence minden keresztény emberére, különösen a magyarságnak kell, hogy erőt adjon ez a csodás misztérium. A jelenlevők minden bizonnyal különleges kegyelmi állapotban részesültek, de jutott belőle bőségesen a közvetítést nézőknek és erőt meríthetnek a felvételeket ismételten megnézők, a Napba-öltözést vállalók, az Isten- arcúságot felvállalók, a tanúságtevők.
A keresztény magyarság ezredéves tanúságtétele legyen a minden keresztény ember által mélységesen tisztelt Napba öltözött Mária őszinte, szívből jövő határtalan szeretete. A Nap, a fény, a tisztaság és tisztesség szeretete meghozza minden ember egymás iránt érzett szeretetét is a Kárpát medencében és az egész világon.
A Millenniumi Advent lelkülete árassza el minden magyar szívét és megújult lélekkel, megtisztult szívvel várjuk a megváltó Jézus Krisztus születésének kétezredik évfordulóját, és dicsőitsük a Napba öltözött Szűz Máriát, karján a kisdeddel.
Ha így készülünk a harmadik évezredre, akkor szilveszterkor a tűzijáték akár el is maradhat, hiszen csodálatosa szép és új, fényességes hajnal köszönt ránk. Kellhet-e több a Napba öltözött Szűz Mária tündöklésénél, karján a megváltóval.
Békességet és kegyelemteljes boldog Újesztendőt és boldog XXI. századot minden jóakaratú embernek a Kárpát medencében és szerte a világon.

IV. Tétel

A mély álmából ébredő embert a “Te égi fényed” vezérelje
a fényességes szép hajnalok útján a harmadik évezredben.
(Szili Károly)

Magyar Királyi Udvar | 2012-11-19 15:50:50
Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király óhaja és királyi parancsa a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése az Országgyűlés által, hiszen Őfelsége ennek érdekében hozatta létre az alkotmányozóképes 2/3-os polgári többséget a Parlamentben. A Budavári Királyi Palotát át kell adni a Magyar Királyi Család részére!

A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!

2 3 4 5 6 7
1286 db összesen

Megközelíthető

Kattintson a részletekért!

Polgárok Háza
1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Telefon: +36-1/299-8050
Telefax: +36-1/299-8061
Elektronikus levél: polgarokhaza@polgarokhaza.hu

Részletes információk

Galériák sokasága

A Pannonhalmi Apátsági Pincészet borkóstolója

Videók számtalanul

Pannonhalmi Apátsági Pincészet borkóstolója, Hűvösvölgyi Ildikó és Kisfaludy Zsófia színművészekkel

Pannonhalmi Apátsági Pincészet borkóstolója, Hűvösvölgyi Ildikó és Kisfaludy Zsófia színművészekkelés a Szerencsejáték Zrt.